Ledige haver

Der er ledige haver i Skovmosen i 2019. Hvis du er interesseret, så kontakt os hurtigst muligt.

Venteliste

Skovmosen fører en intern og en ekstern venteliste. Ledige haver og huse tilbydes først til de, der står på den interne liste, og dernæst til de, der står på den eksterne.

Man bliver skrevet på ventelisten ved at skrive til Skovmosens bestyrelse.

Betaling

Betalingstaksterne reguleres årligt af foreningens generalforsamling. Det koster ikke noget at stå på venteliste.

Ved indmeldelse betales der et indmeldelsesgebyr, et depositum for selve medlemskabet, og et nøgledepositum. Depositum tilbagebetales ved udmeldelse, hvis haven og evt. hus afleveres i pæn stand, og der ikke er andre mellemværender.

Den løbende betaling består af medlemsgebyr samt leje for have og/eller hus.
Medlemsgebyret dækker blandt andet forsikringer og medlemskab af Kolonihaveforbundet. Som medlem modtager man automatisk Kolonihaveforbundets blad Havebladet, som udkommer fire gange årligt.

Hvert havelod er på 60 m2. Et medlem kan højst leje 3 lodder (180 m2) – men vi opfordrer nye lejere til at begynde med ét. Derudover er det muligt at leje et medlemshus på 4 m2 med tilhørende staudehave. Ud over selve lejen for huset betaler man også til den fælles vedligeholdelsesordning, som dækker materialer til vedligeholdelse af husene. Selve arbejdet med at vedligeholde huset påhviler lejeren selv.

Alle nye medlemmer af Skovmosen få udleveret en velkomstmappe med nyttig information. Mappen kan også downloades her: