Betalingstakster 2019

Indmeldelse

Ved indmeldelse betales

 • Et indmeldelsesgebyr på kr. 100,- til dækning af administration. Gebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
 • Et depositum på kr. 1000,-
 • Et nøgledepositum: kr. 200,-
 • For en ekstranøgle betales depositum på kr. 200,-.

Udmeldelse

Ved udmeldelse afregnes senest en måned efter udmeldelse, forudsat at det lejede er tømt og nøgler er afleveret. Skyldige beløb fratrækkes i depositum, jf. gebyrtakster nedenfor. Udmeldelse skal meddeles senest 1. oktober.

Leje

Lejen er forfalden 1. februar og dækker kalenderåret. I lejen er inkluderet kontingent til Kolonihaveforbundet for Danmark og Nord – Østre Kreds, samt betaling af vandafgift og jordleje til Københavns Kommune.

 • Grundbeløb for medlemskab. Kr. 600,-.
 • Leje af jordlod på 60 m2. Kr. 600,-
 • Leje af medlemshus eller tom grund. kr. 700,-
 • Vedligeholdelse af medlemshus (materialer). Kr. 400,-.
  (Frivilligt, hvis lejeaftale for det pågældende medlemshus er indgået før 13. marts 2005.)

Gebyrer

Bebyrer kan opkræves ved medlemsskabs ophør eller medio november 14 dage efter udsendt fælles varsel for berørte medlemmmer. For hver kategori, på nær manglende deltagelse i fællesarbejde, kan der kun opkræves ét gebyr pr. år.

Gebyrer

 • 600 kr. for manglende vedligeholdelse af hus
 • 200 kr. for manglende vedligeholdelse af staudehave
 • 600 kr. for ma
 • nglende rydning af hus og have for effekter ved ophør
 • 600 kr. for udmeldelse efter 1. oktober
 • 600 kr. for havelod misligholdt – har man flere havelodder bedømmes de under et
 • 200 kr. for stier og gange misligholdt
 • 200 kr. for manglende udførelse af daglig tjans
 • 600 kr. for manglende deltagelse i indkaldt fællesarbejde
 • 100 kr. for 1. rykkerbrev
 • 100 kr. for manglende aflevering af vedligeholdelsesplan af hus
 • 100 kr. for manglende aflevering af haveskema
 • 200 kr. for henstilling af affald på foreningens område

Bestyrelsesudgifter

 • Formands telefon kr. 500,-.
 • Kasserers telefon kr. 500,-.

Vedtaget på foreningens generalforsamling 26. marts 2017