Kompost

Der er fælles kompostpladser i Skovmosen, men bestyrelsen anbefaler kompostering på eget havelod, bl.a. af hensyn til risikoen for spredning af plantesygdomme.

Hvert år i marts-maj måned kan der afhentes kompost på genbrugsstationen i Gentofte.

Her kan du hente folderen Lidt om kompost, skrevet af Torben Stokholm og Erik Rytter.