Bliv medlem

Hvis du er interesseret i en have eller at blive skrevet på ventelisten, så skriv til bestyrelsen på skovmosen_hf@hotmail.com.
Det koster ikke noget at stå på venteliste.

Betaling

Betalingstaksterne reguleres årligt af foreningens generalforsamling.

Ved indmeldelse betales der et indmeldelsesgebyr, et depositum for selve medlemskabet, og et nøgledepositum. Depositum tilbagebetales ved udmeldelse, hvis haven og evt. hus afleveres i pæn stand, og der ikke er andre mellemværender.

Den løbende betaling består af medlemsgebyr samt leje for have og/eller hus.
Medlemsgebyret dækker blandt andet forsikringer og medlemskab af Kolonihaveforbundet. Som medlem modtager man automatisk Kolonihaveforbundets blad Havebladet, som udkommer tre gange årligt.

Hvert havelod er på 60 m2. Et medlem kan højst leje 3 lodder (180 m2) – men vi opfordrer nye lejere til at begynde med ét. Derudover er det muligt at leje et medlemshus på 4 m2 med tilhørende staudehave. Ud over selve lejen for huset betaler man også til den fælles vedligeholdelsesordning, som dækker materialer til vedligeholdelse af husene. Selve arbejdet med at vedligeholde huset påhviler lejeren selv.

Alle nye medlemmer af Skovmosen opfordres til at læse velkomstmappen, hvor der er vigtige informationer om foreningen og dagligdagen i haven. Mappen kan downloades her:

Et gammelt kinesisk ordsprog siger
Vil du være lykkelig en dag – drik dig fuld
Vil du være lykkelig en uge – gift dig
Vil du være lykkelig hele livet – dyrk din have