Vind og vejr

Vejrudsigten fra DMI

Den lokale vejrudsigt for Kongens Lyngby kan findes her.


Jordtemperatur

Jordtemperaturen er afgørende for, hvornår forskellige slags afgrøder kan sås. Bemærk dog at der er tale om gennemsnitstal, og at den faktiske jordtemperatur er afhængig af lokale forhold såsom om jorden er leret eller sandet, hvor højt havestykket ligger, jorddække og beplantning osv.

Se den aktuelle jordtemperatur her. Vælg ‘Gentofte (2820).

Vandbalance

Vandbalancen er et mål for forholdet mellem nedbør og fordampning. Hvis vandbalancen er negativ – altså hvis fordampningen er større end nedbørsmængden – kan der være behov for at vande. Landbrugsinfo giver de ugentlige tal for den forgangne sæson, samt en prognose for de kommende 2 uger.

1mm nedbør svarer til 1 liter vand pr. m2

Se vandbalance her. Vælg ‘Gentofte (2820).