Medlemshuse

Ordningen med ens, rødmalede medlemshuse stammer fra dengang der var skolehaver i Skovmosen.

Vedligeholdelse af hus

Som medlem har man pligt til løbende at vedligeholde sit hus. Man skal hvert år aflevere et skema over, hvilke vedligeholdelsesarbejder man har lavet i det forgangne år, og hvilke der er brug for i det kommende.

Skemaet skal sendes til bestyrelsen via mail.