Haveplan

Det er vigtigt at at have en form for plan for sin have, så de forskellige afgrøder kan dyrkes et nyt sted hvert år – “vekseldrift”. Det er passende med 3-4 års pause, inden den samme afgrøde dyrkes på samme sted, gerne lidt mere. Det gælder især for kartofler, kål og jordbær! Vekseldrift hjælper til at holde afgrøderne sygdomsfri og sunde.

Haveskema

Det er en god idé hvert år at lave et skema over årets afgrøder. Hvis du har lyst, kan du aflevere en kopi til bestyrelsen hen mod i slutningen af året. Haveskemaerne opbevares i et arkivskab i Fælleshuset, så det er muligt at få et overblik, også tilbage i tiden. Skovmosens ordensreglement kræver, at man som minimum afleverer et skema, når man opsiger sit havelod.

Eksempel på haveplan.