Betalingstakster 2024

Indmeldelse

Ved indmeldelse betales

 • Et indmeldelsesgebyr på 100 kr. til dækning af administration. Gebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
 • Et depositum på 1000 kr.
 • Et nøgledepositum: 200 kr.
 • For en ekstranøgle betales depositum på 200 kr.

Udmeldelse

Ved udmeldelse afregnes senest en måned efter udmeldelse, forudsat at det lejede er tømt og nøgler er afleveret. Skyldige beløb fratrækkes i depositum, jf. gebyrtakster nedenfor. Udmeldelse skal meddeles senest 1. oktober.

Leje

Lejen er forfalden 1. februar og dækker kalenderåret. I lejen er inkluderet kontingent til Kolonihaveforbundet for Danmark og Nord – Østre Kreds, samt betaling af vandafgift og jordleje til Københavns Kommune.

 • Grundbeløb for medlemskab: 1000 kr.
 • Leje af jordlod på 60 m2: 600 kr.
 • Leje af medlemshus eller tom grund: 700 kr.
 • Leje af delehus (pt. hus 61 og 1) 230 kr.
 • Vedligeholdelse af medlemshus (materialer): 400 kr.
  (Frivilligt, hvis lejeaftale for det pågældende medlemshus er indgået før 13. marts 2005.)
 • Seniormedlemsskab: 250 kr.

Gebyrer

Gebyrer kan opkræves ved medlemskabs ophør eller medio november 14 dage efter udsendt fælles varsel for berørte medlemmer. For hver kategori, på nær manglende deltagelse i fællesarbejde, kan der kun opkræves ét gebyr pr. år.

Gebyrer

 • 600 kr. for manglende vedligeholdelse af hus
 • 200 kr. for manglende vedligeholdelse af staudehave
 • 600 kr. for manglende rydning af hus og have for effekter ved ophør
 • 600 kr. for udmeldelse efter 1. oktober
 • 600 kr. for havelod misligholdt – har man flere havelodder bedømmes de under ét
 • 200 kr. for stier og gange misligholdt
 • 200 kr. for manglende udførelse af daglig tjans
 • 600 kr. for manglende deltagelse i indkaldt fællesarbejde
 • 100 kr. for 1. rykkerbrev
 • 100 kr. for manglende aflevering af vedligeholdelsesplan af hus
 • 200 kr. for henstilling af affald på foreningens område

Bestyrelsesudgifter

 • Formands telefon 500 kr.
 • Kasserers telefon 500 kr.

Vedtaget på foreningens generalforsamling 7. april 2024